MÃ SẢN PHẨM ĐỘ MỊN
(D50) (D97) (mm) (Mesh) (% Acid Stearic)
Sản phẩm không tráng phủ ≤ 1.7 µm 5 ± 1 µm 0,005 3153 None
≤ 2,2 µm 8 ± 1 µm 0,008 1717 None
≤ 3.5 µm 10 ± 1 µm 0,010 1340 None
≤ 4.7 µm 15 ± 2 µm 0,015 920 None
≤ 6 µm 20 ± 2 µm 0,020 720 None
≤ 7.2 µm 25 ± 2 µm 0,025 560 None
≤ 8.2 µm 30 ± 2 µm 0,030 471 None
Sản phẩm có tráng phủ ≤ 1.7 µm 6 ± 1 µm 0,005 3153 Max 1.20%
≤ 2.2 µm 8 ± 1 µm 0,008 1717 Max 1.15%
≤ 3.5 µm 10 ± 1 µm 0,010 1340 Max 1.10%
≤ 4.7 µm 15 ± 2 µm 0,015 920 Max 1.05%
≤ 6.0 µm 20 ± 2 µm 0,020 720 Max 1.05%
≤ 7.2 µm 25 ± 2 µm 0,025 560 Max 1.00%
≤ 8.2 µm 30 ± 2 µm 0,030 471 Max 1.00%
CÁC THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Hàm lượng CaCO3 98,98 %
Hàm lượng MgCO3 ≤ 0,21 %
Hàm lượng Fe2O3 ≤ 0,02 %
Hàm lượng Al2O3 ≤ 0,03 %
Hàm lượng SiO2 ≤ 0,12 %
Hàm lượng Na2O ≤ 0,05 %
CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ
Độ sáng ≥ 96%
Độ trắng ≥ 97%
Độ ẩm ≤ 0.2%
Khối lượng riêng (nguyên liệu) 2.7g/cm3
Độ thấm dầu (cỡ hạt mịn nhất) ≥ 24g/100g of CaCO3
Hàm lượng mất khi nung ≤ 43.08%

Hỗ trợ Trực tuyến

top