EAMC-06C

D50: 5.5 µm; D97: 25 ± 2 µm (0.005 mm; 2500 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top