EAMC-07

D50: 6,5 µm; D97 : 30 ± 2µm; (0.030mm, 600 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top