EAMC-07

D50: 7.5 ± 0.7 µm; D97 : 30 ± 2µm; (0.030mm, 600 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top