EAMC-04C

D50: 3.2 µm; D97: 15 ± 2 µm (0.015 mm; 1250 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top