EAMC-07C

D50: 7.5 ± 0.7 µm; D97: 30 ± 2 µm (0.030 mm; 600 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top