EAMC-02C

D50: 1.9 ± 0.3 µm; D97: 8 ± 1 µm (0.008 mm; 2200 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top