Thanh Toán

Mọi khách hàng tham gia giao dịch tại www.eamcvina.com & www.eamcvina.vn đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa (xem chi tiết tại điều khoản "Quy định về bảo mật" được nêu ở trên). Website của Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Đông Á không có chức năng thanh toán online. Việc thanh toán chỉ thực hiện bằng cách chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của khách hàng, nhưng không thực hiện qua website của Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Đông Á.

Mọi hoạt động mua - bán với công ty Cổ Phần Khoáng Sản Đông Á đều được thực hiện trực tiếp giữa bên mua và bên bán dưới quy định của pháp luật Việt Nam ban hành tại thời điểm gần nhất. 

Hỗ trợ Trực tuyến

top