Phòng thí nghiệm EAMC

Phòng thí nghiệm CaCO3

Công ty Chúng tôi sử dụng các công cụ thí nghiệm tiên tiến nhất trên thế giới nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách chính xác nhất

Máy malvern 

 

 

 

 

Hỗ trợ Trực tuyến

top