EAMC-01C

D50: 1.5 ± 0.2 µm; D97: 6 ± 1 µm (0.005 mm; 2500 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top