EAMC-01C

D50: 0.6 µm; D97: 5 ± 1 µm (0.005 mm; 2500 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top