EAMC-05

D50: 5.5 ± 0.5 µm; D97 : 20 ± 2µm; (0.020mm, 850 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top