EAMC-03C

D50: 2.30 µm; D97: 10 ± 1 µm (0.010 mm; 2000 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top