EAMC-01

Bột đá siêu mịn EAMC-01
Bột đá siêu mịn EAMC-01

CaCO3 đặc tính kĩ thuật D50: 1.5 ± 0.2 µm; D97 : 6 ± 1µm; (0.005mm, 2500 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top