EAMC-05C

D50: 5.5 ± 0.5 µm; D97: 20 ± 2 µm (0.020 mm; 850 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top