EAMC-06

D50: 5,5 µm; D97 : 25 ± 2µm; (0.025mm, 710 mesh)

SẢN PHẨM KHÁC

Hỗ trợ Trực tuyến

top